سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالواحد کمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن ملائی داریانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله فرایند خمکاری فشاری لوله های مقطع مستطیلی به کمک تحلیل المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است. قالب خمکاری دارای شعاع انحنای خم متغیر می باشد که باعث می شود لوله از یک شعاع انحنای بزرگ تا شعاع انحنای کوچک به تدریج خم شود.با استفاده از این قالب می توان لوله های مقطع مستطیلی را به شعاع های کوچک خم کرد بدون اینکه عیوب چین خوردگی ، خرابی سطح مقطع و غیره ایجاد شود. تحلیل المان محدود با استفاده از کدABAQUS/Explicitانجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل المان محدود بانتایج تجربی در کار قبلی مقایسه شدند که مطابقت خوبی نشان دادند.