سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

نورالدین عظیمی – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

چکیده:

با گسترش روز افزون اتومبیل در کشور و محدودیت توسعه شبکه های ارتباطی، بر مشکل ازدحام شهری بویژه در شهرهای بزرگ افزوده شده است. یکی از تبعات مهم این وضعیت، تعداد زیاد حوادث رانندگی و خسارت های مالی و جانی فراوان می باشد. بخش عمده داده های مورد استفاده در این پژوهش از معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان گیلان اخذ و بخشی نیز از طریق مطالعات میدانی بدست آمده است. داده های بدست آمده از لحاظ الگوهای فضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج مهم بدست آمده در این مطالعه به شرح زیر می باشد:۱٫ خیابانهای اصلی و سراسری شهر رشت که از مرکز شهر منشعب و به پیرامون منتهی می شوند و محورهای کمربندی که در عین حال عبور دهنده ترافیک ترانزیتی می باشند، با بیشترین مقدار حوادث رانندگی مواجه هستند.۲٫ فرم تقاطع در میزان حوادث رانندگی اتفاق افتاده موثر می باشد. بطوری که میانگین تعداد حوادث رانندگی اتفاق افتاده در فلکه ها در مقایسه با تقاطع های چهار راه و یا سه راه در رشت، چندین برابر است. ۳٫ تقاطع هایی که در امتداد برخورد خیابانهای اصلی هستند، با بیشترین مقدار حوادث رانندگی روبرو هستند. در مقابل تقاطع خیابانهای کوچکتر و کم عرض از تعداد حوادث رانندگی کمتری برخوردار هستند.