سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حبیب امین فر – دانشکده فنی مکانیک دانشگاه تبریز
رقیه مطلب زاده – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز و عضو هیئت علمی دانشگاه آ

چکیده:

بکارگیری ذرات جامد در سیالات برای افزایش انتقال حرارت از زمانهای قدیم مورد توجه محققین بوده است . اما در ابتدا از ذرات جامد در مقیاس میلی متر و میکرومتر استفاده می شد . استفاده از این نوع سیال (مخلوط ذرات جامد با ابعاد میلی متری و سیال) مشکلاتی را از قبیل ته نشین شدن ذرات و خوردگی خطوط لوله و … در پی داشت لذا به خاطر مشکلات فوق این نوع سیال زیاد مورد توجه محققین قرار نگرفت . امروزه با استفاده از نانو تکنولوژی نوعی سیال تولید می شود که دارای خواص بسیار مطلوب حرارتی می باشد . این نوع سیال که نانوسیال نامیده میشود مخلوطی از ذرات بسیار ریز جامد در مقیاس نانومتری و سیال می باشد نانوسیالها به خاطر داشتن خواص حرارتی مطلوب در مقایسه با سیالات معمولی دارای پتانسیل بالایی برای استفاده در کاربردهای مهندسی هستند . بیشتر مطالعات صورت گرفته درباره زمینه خواص نانوسیال در مورد رسانندگی و ویسکوزیته این نوع سیال می باشد طبق نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ، رسانندگی نانوسیال نسبت به سیال پایه افزایش قابل توجهی می یابد بررسیها نشان میدهند که افزایش رسانندگی گرمایی نانوسیال بستگی به نسبت حجمی ذرات ، اندازه و شکل نانو ذرات ، نوع سیال پایه و مقدارنانوسیال و نوع پوشش ذرات دارد . تا کنون مدل جامعی که بتواند رفتار نانوسیال را پیشگویی کند ارائه نشده است . لذا لازم است که برای ارائه مدل جامعتر ، ابتدا رفتار و ویژگیهای نانوسیال شناسایی گردد . در این مقاله مکانیزمهایی از قبیل حرکت براونی نانو ذرات ، وجود لایه ای در مقیاس مولکولی در سطح مشترک بین مایع و ذره ، نحوه انتقال حرارت در نانو ذرات و تاثیرات خوشه ای شدن نانو ذرات برای توضیح بی قاعدگی رفتار رسانندگی نانو سیال مورد توجه قرار گرفته و با بررسی جزئیاتمکانیزمهای فوق ، انواع مدلهای مطرح برای محاسبه رسانندگی ، تحلیل و دلایل افزایش انتقال حرارت در این نوع سیالات نیز بیان گردیده است .