سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
علی نوری – دانشجوی دکتری – مربی دانشگاه هوایی شهید ستاری دانشکده مهندسی مکانیک د
روح الله طالبی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مقاله حاضر افت انتقال صوت (TL) از یک پوسته استوانه ای با طول بی نهایت که در معرض امواج صفحه ای هارمونیک واقع شده، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور یک روش دقیق در قالب سریها و با استفاده از معادلات ارتعاشات کلاسیک پوسته بدون صرفنظر کردن از جهات حرکت پوسته ارائه شده است . فرآیند حل این معادلات به همراه معادلات شرایط مرزی اویلر تشریح گشته، سپس نحوه محاسبه پارامتر (TL) بر اساس یک الگوریتم همگرایی ارائه می گردد . نتایج حاضر با نتایج بدست آمده از روش امپدانس مودال توسط " کوال " (Koval) مقایسه گردیده است ،که حاکی از تطابق روشها می باشد . همچنین یک مدل یک بعدی ( تیر ) جهت مقایسه ارائه گردیده است . ً متعاقبا زوایای بحرانی برخورد موج صفحه ای محاسبه گشته و بر اساس آن افت انتقال صوت میانگین قابل محاسبه است . در انتها با استفاده از جداول و نمودارهای مناسب به بررسی اثر پارامترهای مختلف مانند شعاع انحنا، ضخامت، زاویه برخورد موج و محیط آکوستیکی بر افت انتقال صوت پرداخته می شود