سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عطارنژاد – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
نگین معنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه هیدرولیکی – دانشکده فنی- دانشگاه ت
علیرضا فرساد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران- سازه– دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله تحلیل دقیق ارتعاش آزاد تیرهای تیموشنکو در حوزه زمان برای دستیابی به پاسخ لحظه ای سیستم سد(انعطاف پذیر)- مخزن(بینهایت)- فونداسیون(انعطاف پذیر) انجام شده است .ملاحظات خاصی برای شرایطبازتابش مخزن بینهایت، انعطاف پذیری سازه سد و الاستیک بودن فونداسیون انجام شده و فرمولسازیهای لازم با توجه به فرضیات مسأله صورت پذیرفته است. فرض می شود ضخامت سد متغیر بوده و بوسیله یک تیر تیموشنکو مدل می شود. برای تحلیل تیر تیموشنکو از سریهای توانی استفاده می شود. فرکانسهای ارتعاش آزاد وشکلهای مود با اعمال شرایط مرزی (یکسرفنردار- یکسر آزاد) و تشکیل ماتریس ضرائب حاصل می گردند. رفتار اندرکنش سد-مخزن-فونداسیوندر حالتهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . ارائه مثالهای عددی هنگامی که سیستم در برابر شتاب ثابت و زلزله ِال سنترو قرار گیرد ومقایسه پاسخهای لحظه ای سیستم با مخزن پر و خالی ، فونداسیون صلب و انعطاف پذیر با مقالات معتبرعلمی و نتایج حاصل از نرم افزار EAGD-84 (Chopra&Fenves 1984)گویای تطابق نتایج روش پیشنهادی با نتایج موجود و دقت بسیار قابل توجه روش پیشنهادی می باشد.