سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عطارنژاد – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
نگین معنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه هیدرولیکی – دانشکده فنی- دانشگاه ت
علیرضا فرساد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران- سازه– دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله تحلیل دقیق اندرکنش سد- مخزن- فونداسیون با درنظر گرفتن شرایطبازتابش مخزن بینهایت،انعطاف پذیری سازه سد و فونداسیون انجام شده و فرمولسازیهای لازم با توجه به فرضیات مسأله صورت پذیرفته است. تحلیل دینامیکی در حوزه زمان با ساده سازی سد به صورت یک تیر اویلر- برنولی با مقطع متغیر و با استفاده از معادله ارتعاش آزاد تیر و توابع بسل انجام شده است. معادله حاکم بر فشار هیدرودینامیکی سیال معادله موج فشار و شرایط مرزی حاکم بر تیر (آزاد- فنردار) فرض می گردد که بیانگر انعطاف پذیری فونداسیون می باشد.ضخامت سد متغیر در نظر گرفته می شود. در نهایت رفتار اندرکنش سد- مخزن- فونداسیون با مثالهای عددی نشان داده شده و نتایج روش پیشنهادی با سایر نتایج موجود در ادبیات فنی مقایسه شده است. مقایسه پاسخهای سیستم در حالتمخزن پر و خالی و همچنین فونداسیون صلب و انعطاف پذیر در برابر شتاب ثابتو زلزله ال سنترو (۱۹۴۰) نیز انجام گردیده است. نتایج حاصلهبیانگر تطابق با نتایج موجود در مقالات معتبر علمی و نرم افزارEAGD-84 (Fenves,Chopra)می باشند.