سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید عرب باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله تحلیل دقیق اندرکنش سد-مخزن-فوندانسیون با در نظر گرفتن شرایط بازتابش مخزن بینهایت انعطاف پذیری سازه سد و فوندانسیون انجام شده و فرمول سازیهای لازم با توجه به فرضیات مساله صورت پذیرفته است. تحلیل دینامیکی در حوزه زمان با ساده سازی سد به صورت یک تیراویلر-برنولی با مقطع متغیر و با استفاده از معادله ارتعاش آزاد تیر و توابع بسل انجام شده است. معادله حاکم بر فشار هیدرودینامیکی سیال معادله موج فشار و شرایط مرزی حاکم بر تیر(آزاد-فنردار) فرض می گردد که بیانگر انعطاف پذیری فوندانسیون می باشد. ضخامت سد متغیر در نظر گرفته می شود. در نهایت رفتار اندرکنش سد-مخزن-فوندانسیون با مثالهای عددی نشان داده شده و نتایج روش پیشنهادی با سایر نتایج موجود در ادبیات فنی مقایسه شده است.