سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان- گروه مهندسی عمران
سیدمرتضی مرندی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی
جواد شاکری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی پژوهشکده فنی ناحیه آموزش و پرورش کرما

چکیده:

در این مقاله از المانهای موسوم به المانهای نامحدود دینامیک در تحلیل اندرکنش سازه- خاک به روش اجزا محدود استفاده می شود. این المانها در مرزهای شبکه اجزا محدود مربوط به بستر سازه قرار گرفته و به دیگر المانهای محدود معمولی کوپل می شوند. روشهای موجود و معمول اجزا محدود عموما با قطع نمودن پهنه بیکران بستر سازه، یک شبکه(مش) با ابعاد مشخص و تعداد معین از اجزا محدود و با مرزهای بریده و مقید را بوجود می اورند. در این مرزهای قطع شده شرایط انعکاس امواج لرزه ای به درون محیط مدل شده به وجود می اید و نهایتا باعث جوابهای نادرست می گردد. در حقیقت المانهای نامحدود جایگزین مرزهای مقید در کرانه های شبکه اجزا محدود می شوند. در این تحقیق جدید مراحل ۱-تعیین تابع انتقال برای براورد پاسخ میدان آزاد برای هر نوع بستر سازه ای با هندسه نامنظم و پیچیده و خصوصیات مکانیکی متعدد و متفاوت۲-برآورد دقیقتر امپدانس دینامیکی خاک و تعیین ماتریس مربوطه با استفاده از المانهای نامحدود تشریح می شوند. مراحل فوق گامهای اساسی در یک تحلیل اندرکنش سازه- خاک می باشند. کاربرد روش معرفی شده در انتهای مقاله با ارئه مثالی نشان داده شده و در نتایج بدست آمده بحث می شود