سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر ستایش ولی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه
نادر احمد زاده بهروز – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه ریزی حمل و نقل، مدیریت ترافیک است که نظریه پردازان بسیاری نظیر هاچینسون، دبر، کرایتون به این مساله پرداخته اند و راه حلهای مختلفی برای عبور برای از معضلات حمل و نقلی ارائه داده اند. کرایتون در نظریه خود یکی از این راه حلها را تخصیص بودجه ناکافی برای عملیات اجرایی می داند. این مقاله اهمیت مدل های پیش بینی را در بر آورد زمان و محل ساخت بزرگراه ها مورد بررسی قرار داده و زیان های اقتصادی را که در اثر تراکم ترافیک در بزرگراه شهید همت حد فاصل شیخ فضل ا….نوری تا کردستان ایجاد می شود برآورد کرده است ، سپس با تکیه بر نظریه کرایتون در مورد تخصیص نیافتن بودجه کافی در احداث بزرگراه ها نشان می دهد که جهت انطباق مدل های تخمین ترافیکی بر واقعیت آینده بایستی پیش بینی های زمان اجرا ، بطور دقیق صورت گیرد این مقاله نشان می دهد که درطول احداث برزگراه رسالت ضررهای ناشی از تاخیرات زمانی در بزرگراه همت بیشتر از هزینه اجرایی بزرگراه رسالت بوده و این بیانگر ضعف مدیریت در تخصیص بودجه و روان سازی حمل و نقل است که توزیع ترافیک آینده را در سطح شبکه نتوانسته با واقعیت وفق دهد. در ادامه این مقاله پیشنهاد می شود که برای خروج از بحرانهای مدیریتی، اولا" مدیریت یکپارچه درون شهر تعریف و اجرا شود، ثانیا" از تخصیص بودجه های ناکافی برای شروع پروژه ها اجتناب شود و ثالثا” در برنامه ریزی شهری برای هرگونه تصمیم گیری در درون شهر نگرش به مسائل ترافیکی بصورت جامع صورت گیرد.