سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر احمدزاده – کارشناس ارشد راه و ترابری
جعفر ستایش ولی پور – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

این مقاله اهمیت مدلهای پیش بینی را در برآورد زمان و محل ساخت بزرگراه ها مورد بررسی قرار داده و زیان های اقتصادی را که در اثر تراکم ترافیک در بزرگراه شهید همت حد فاصل شیخ فضل ا… نوری تا کردستان ایجاد می شود برآورد کرده است. سپس نظریه کرایتون در مورد عدم تخصیص بودجه ناکافی در احداث بزرگراه ها نشان می دهد که جهت انطباق مدلهای تخمین ترافیکی بر واقعیت آینده بایستی پیش بینی های زمان اجرا بطور دقیق صورت گیرد این مقاله نشان می دهد که در طول احداث بزرگراه رسالت ضررهای ناشی ازتاخیرات زمانی در بزرگراه همت بیشتر ازهزینه اجرایی بزرگراه رسالت بوده و این بیانگر ضعف مدیریت در تخصیص بودجه و روان سازی حمل و نقل می باشد که توزیع ترافیک آینده را در سطح شبکه نتوانسته با واقعیت وفق دهد.