سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرزاد شمس – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
گودرز احمدی – استاد دانشگاه کلارکسون آمریکا

چکیده:

در این پژوهش، از روش محاسباتی اویلری – لاگرانژی برای حرکت حباب درون شیار دریچه مجاری سدها استفاده شده است. میدان سیال با استفاده از معادلات ناویر – استوکس متوسط گیری شده اویلری برای جریان دو بعدی حل شده است. نتایج عددی بدست آمده برای جریان سیال تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. برای بررسی مسیر حرکت حباب، از قانون دوم نیوتن با مدل کردن نیرو های اعمالی بر حباب استفاده شده است. رشد و تغییر شعاع حباب با استفاده ار معادله ریلی – پلست مدل شده است. اثر تغییر دبی سیال بر روی مسیرحرکت حباب بررسی شده است. نهایتا با استفاده از حرکت میکرو حباب ها معیاری برای بررسی ریسک کاویتاسیون ارایه گردیده است.