سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
حشمت اله حقیقت – استادیار

چکیده:

در این مقاله، فرایند اکستروژن جانبی قطعات شبه چرخ دنده با پروفیل دندانه شعاعی با روش تعادل نیروها مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل تقارن قطعه، تحلیل بر روی یک نیم دندانه انجام شده است. نشان داده شده که ماده طی دو مرحله حفره دندانه ای قالب را پر می نماید: در مرحله اول، ماده مستقیم حرکت نموده و در مرحله دوم باقی حفره قالب پر می شود. برای تحلیل این دو مرحله تغییر شکل به روش تعادل نیروها، یک نیم دندانه به نواحی تغییر شکل کوچکتر شده است. سپس معادله های دیفرانسیل تعادل در هر ناحیه نوشته شده و بااعمال شرط تسلیم، معادله دیفرانسیل حل شده و تنش در هر ناحیه تغییر شکل به دست آمده است پس از آن نیروی شکل دهی در هر موقعیتپانچ به دست آمده است. میزان نیروی شکل دهی محاسبه شده از روش تعادل نیروها با نیروی شکل دهی به دست آمده از آزمایشهای انجام شده توسط سایر محققین مقایسه و در انتها نیز تاثیر پارامتر مختلف بر نیروی اکستروژن بررسی شده است.