سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم ستوده – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی کرمانشاه
مهرداد فروتن – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی کرمانشاه،

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید بدون المان، برای تحلیل فرایند اکستروژن مستقیم متقارن محوری بکار گرفته شده است.در این روش از توابع شکل حداقل مربعات متحرک برای تقریب میدان سرعت استفاده شده است. این توابع شکل در مختصات اولیه مسئله بیان میشوند و این سبب میشود که گره های داخل حوزه اثر نقاط در حین تغییر شکل ثابت بمانند. شبیه سازی بر پایه ی فرم ضعیف معادله تعادل بنا نهاده شده است. با توجه به استفاده از فرم ضعیف، انتگرال- گیری عددی با استفاده از شبکه پسزمینه انجام میگیرد. شرایط مرزی اساسی با استفاده از روش تبدیل اعمال میشود. رفتار ماده، صلب-پلاستیک کم تراکم پذیر به همراه کار سختی در نظر گرفته شده است. نیروی اصطکاک بین قطعه وقالب به صورت تنش برشی ثابت مدل شده است. نتایج بدست آمده از روش ارائه شده با نتایج حلِ المان محدود مقایسه گردیده و توافق بسیار خوبی بین آنها مشاهده شده است.