سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجعفر نظری – تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده فنی و مهند
محمّد سلطانیه – تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده فنی و مهند
عباس جعفری جید – تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده فنی و مهند

چکیده:

سیستم های تبرید تراکمی ضمن اینکه یکی از متداولترین سیست مهای رایج به منظور تولید برودت م یباشند ، نسبت به سایر سیستم ها ، دارای اتلاف انرژی بالاتری هستند . این تحقیق به بررسی تأثیر دمای مافوق گرم و دمای محیط بر روی پارامترهای کمی و کیفی عملکرد سیستم و نیز بررسی بازگشت ناپذیریهای موجود در سیکل تبرید تراکمی می پردازد. بعلاوه در این تحقیق تخریب اگسرژی و تولید آنتروپی ، در اجزای مختلف سیکل و در کل سیستم بررسی شده است. در سیکل تبرید تراکمی بیشترین مقدار اتلاف اگسرژی در حدود ٦٠ درصد مربوط به کمپرسور بوده و با افزایش میزان دمای مافوق گرم کاهش اتلاف اگسرژی در او اپراتور ، کندانسور و شیر انبساط مشاهده می گردد ، در حالی که در کمپرسور اتلاف اگسرژی رو به افزایش است