سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

جعفر شهامت – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن کرد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

سوانح جاده ای یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در کشور ماست . بر اساس ارزیابی انجام شده در حدود ۶ ,۶ درصد از تصادفات و ۳۱٫۱ درصد از تلفات تصادفات بین شهری استان خراسـان رضـوی و ۴۶٫۳ درصد از کل تلفات سوانح ترافیکی استان در سال ۱۳۸۴مربوط به کاربران آسیب پذیر راهها (ع ابر پیاده و دوچرخه ) و موتورسیکلت بوده است . تحقیق حاضر در پی شناساندن ویژگیهای تـصادفات ایـن گـروه از کاربران و تلفات ناشی از آن در معابر شهر ی و راههای برون شهری و ارائه راه حل جهت بهبود ایمنـی با الگو گرفتن از تجربیات موجود در کشور و سایر کشورها است .