سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز وحیدی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
قادر رسولی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

بارداری استاتیکی ناشی از گردش روغن به عنوان عامل اصلی چندین شکست الکتریکی در ترانسفورماتورهای بزرگ خنک شونده با روغن شناسایی شده است. افزایش ظرفیت و ولتاژ نامی ترانسفورماتورهای قدرت در دو دهه اخیر موجب شده است که بررسی این پدیده از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد. در این مقاله ماهیت پدیده بارداری استاتیکی، مکانیزم تولید بار و نحوه تجمع آنها که در نهایت منجر به شکست الکتریکی می شود توصیف شده است. سپس مدار حلقه بسته که معمولا در مراجع مختلف برای مدل سازی این پدیده به کار برده شده است، به صورت تئوری مورد تحلیل قرار گرفته و برای جریان رانشی ناشی از بارداری، فرمول محاسباتی ارائه شده است. درانتها از روی نتایج بدست آمده، تاثیر شدت میدان الکتریکی اعمالی، فرکانس میدان، دما و سرعت گردش روغن بر پدیده بارداری بررسی و تحلیل شده است.