سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
حمید اکبری امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه باستان شناسی ، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی ،ابهر ایران
ارض الله نجفی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه باستان شناسی ،ابهر ایران
فرزاد مافی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه باستان شناسی ،ابهر ایران

چکیده:
منطقه طارم علیا در قسمت شمال شرقی استان زنجان قرار دارد. با توجه به موقعیت کوهستانی و وجودرودخانه قزل اوزن واقلیم خاص و شرایط زیست محیطی مناسب ،همواره از دوره های پیش از تاریخ تا دورهاسلامی استقرارهای مهمی را در خود جای داده است .این منطقه دارای محوطه های باستانی و تاریخی میباشد که نشان از استقرارهایی از دوره های پیش از تاریخ و تاریخی را در این منطقه نشان می دهد . با توجه بهمطالعات و بررسی داده های باستان شناسان می توان به هویت فرهنگی این منطقه پی برد .در مناطق مختلفاستان زنجان با توجه به وجود آثار متعدد ساسانی متأسفانه منطقه طارم کمتر مورد توجه قرار گرفته و اطلاعاتباستان شناسی این منطقه از دوره ساسانی بسیار محدود می باشد ،لذا مطالعه اقلیم و گونه شناسی سفالهای اینمنطقه و مقایسه آن با نمونه های مشابه در محوطه های ساسانی شهرستان ماه نشان زنجان، منجر به شناساییاستقرارهای ساسانی منطقه طارم گردید . در این پژوهش محوطه ها و تپه ها ازبخش طارم مورد بازبینی وبررسی قرار گرفت که در نتیجه ۹ محوطه متعلق به دوره ساسانی می باشد . سفالهای بدست آمده که بیشتررنگ خمیره ،نخودی و قهوه ای مایل به نارنجی و قرمز بودند. وجود سفالهای تاریخی خصوصأ سفالهای دورهساسانی نشان از اهمیت استقرار در این منطقه وفعال بودن آن در دوره ساسانی هستیم .