سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
شهلا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
فرزاد مافی – استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر،دانشکده علوم انسانی، گروه باستان شناسی، ابهر، ایران

چکیده:
حوزه جغرافیایی شهرستان ایوان در استان ایلام به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط زیست محیطی مناسب هموارهبه عنوان بخشی از حوزه زاگرس مرکزی از دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته است. وآثار و استقرارهایی را از این دوران در خود جای داده است، طی دو فصل بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان درمجموع تعداد ۳۴ محوطه باستانی شناسایی گردید، از این میان تعداد ۱۱ محوطه با دارا بودن مواد فرهنگی متعلق به دورهساسانی- اسلامی می باشند. در نوشته ی حاضر سعی می شود تا بر اساس داده های باستان شناسی این شهرستان، ضمنمعرفی محوطه های ساسانی- اسلامی منطقه و تحلیل داده های حاصل از بررسی، نقش مولفه هایی نظیر دوری و نزدیکیبا منابع آب، ارتفاع از سطح دریا، لندفرم، و کاربری اراضی در شکل گیری و پراکندگی محوطه های مورد بررسی، شناساییو بازسازی شوند.