سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین اکبری جور – شرکت سنگ آهن گهر زمین
علی میردار منصور پناهی – شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن

چکیده:

در پی مشاهده ترکهای کششی بر روی دامپ باطله معدن ۳ خطر ریزش را تقویت کرد. در این ارتباط با محاسبه مشخصات هندسی دیواره دامپ و با استفاده از گرافهای ارائه شده توسط هوک و بری و با فرض ضریب ایمنی برابر ۱ چسبندگی و زاویه اصطکاک محاسبه شد. سپس با این پارمترها و کم کردن ارتفاع و زاویه شیب دامپ با فرض ریزش دایره ای و توسط روشهای تعادل حدی دیواره تحلیل شد و ارتفاع و زاویه شیب پایدار بدست آمد. مشخص شد با کم کردن ۴ درجه از زاویه شیب و ثابت بودن ارتفاع ضریب ایمنی به مقدار قابل قبولی می رسد. همچنین با کم کردن ۸ متر از ارتفاع و ثابت ماندن زاویه شیب می توان به ضریب ایمنی پایدار رسید.