سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی نجفی آبادی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عزیز الله علیزاده – دانشگاه تربیت مدرس
محمود امین لاری – دانشگاه شیراز
محمدتقی آساد – دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی بر هم کنش های میزبان پاتوژن از نقطه نظر مکاسیستیک دیدگاه روشنی از دینامیک بین دو موجود زنده در حال چالش را نمایان می سازد شناخت مکانیسم های مقاومت از دیدگاه برهمکنش دو موجود زنده منجر به حصول ادراکی از سازوکارهای تکاملیم ی شود که بصورت برنامه ریزی شده در گیاه وود دارد نقطه آغازش اعمال این برنامه ها حصور و درک پاتوژن می باشد.