سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن منصوری – کارشناس ارشد
شاپور مرادی – استادیار – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مقالة حاضر کاربرد روش مربعات دیفرانسیلی (DQ) در حل مساله بعد از کمانش ورق های مرکب تحقیق شده است . تئوری کلاسیک ورق ها با در نظرگرفتن معادلات فون کارمن و همچنین نقصان هندسی ورق به فرم سینوسی مضاعف، در استخراج معادلات حاکم بکار گرفته شده است . با اعمال تبدیلات DQ بر معادلات حاکم، یک دستگاه معادلات غیر خطی بدست آمده که به روش طول کمان حل شده و نتایج حاصل بصورت منحنی های بار – جابجایی، برای تکیه گاه های ساده، نسبت های مختلف اضلاع، مقادیر متفاوت دامنه نقصان، ورق های تک لایه و چند لایه و بار های فشاری و برشی، ارائه شده است . پاسخ های حاصل از حل DQ با حل اجزاء محدود مساله نیز مقایسه شده که زمان و حجم محاسبات کمتری را نشان می دهد