سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محسن سیدان – گروه اقتصاد کشاوربزی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان

چکیده:

رشد فزاینده جمعی ت و محدودیت منابع تولید ضرورت و اهمیت ارتقا بهره وری را بیش از پیش می سازد افزایس محصولات شکاورزی از راه افزایش سطح زیر کشت و یا افزایش عملکرد امکان پذیر است. درخصوص افزایش سطح زیر کشت با محدودیت آب، زمین های مرغوب و سایر منابع روبرو هستیم، لذا تنها راه افزایش عملکرد است که به این منظور لازم است که بهره وری نهاده های موجود را افزایش داد. بنابراین اندازه گیری بهره وری و چگونگی تخصیص عوامل تولید از جمله اهداف این تحقیق است.