سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رضا شیرازی – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهروز نظری – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حق پناهی – دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ملاک زاده – مربی گروه بیومکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است با اندازه گیری مقادیر پارامترهای موثر در نحوه عملکرد حرکت پرش طول، از دو ورزشکار قهرمان این رشته، به تحلیل این حرکت پرداخته شود. چندین تست از ورزشکاران در فرکانس ۵۰ هرتز که مورد تایید قرار گرفت، ضبط و ثبت شد. داده های سینماتیکی اعم از جابجایی خطی و زاویه ای در صفحه سجیتال در مرحله جهش (Take Off) از طریق سیستم فیلم برداری و نرم افزاری ELITE به دست آمده که مبنای محاسبات پارامترهای بعدی اعم از سرعت عمودی، سرعت زاویه ای، شتاب خطی و زاویه ای، نیرو و گشتاور وارد بر مرکز جرم رابط ها و نیز بر مفاصل قرار گرفتند. این موضوع تایید شد که سرعت جهش متاثر از سرعت متوسط در مرحله دورخیز می باشد و هر چقدر سرعت در لحظه جهش بیشتر باشد، نیروی عمودی تولید شده بزرگتر و در نهایت پرش طول بهتری صورت می پذیرد. همچنین تاثیر محل مرکز جرم نسبت به مرکز دوران مطالعه شد و این مطلب نیز مورد تایید قرار گرفت که هر چه مرکز جرم پایینتر از مرکز دوران واقع شود، ورزشکار می بایست نیرو و گشتاور بیش از حد مورد نیاز، به مفاصل خود وارد آورد تا به رکورد مطلوب برسد.