سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سعید کریمی –
محمد بزاز –
عباس سیوندی پور –

چکیده:

اعضای جدار نازک با مقطع باز بخاطر وزن کم و مقاومت بالا بطور مرتب در سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً مقاطعی از قبیل I . Z . C . L . T . در کارهای مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند. با پیشرفت صنعت پروسه تولید نورد گرم و نورد سرد ، این سازه ها پیشنهاد می شوند و یک راه حل مناسب برای کاهش وزن سازه ها و افزایش مقاومت می باشد. اغلب تیرهای جدار نازک مقاومت خوبی حول محور خمش در جهت محور قوی خود دارند اما مقاومت کمی حول محور ضعیف خود و همچنین مقاومت کمی در پیچش دارند. و دلیل این مسئله این است که وقتی عضو آزاد حول محور اصلی قویتر خود خم می شود ناپایداری از خود نشان می دهد و امکان دارد که ناگهان رفتار خمشی _ پیچشی از خود نشان دهد. تحقیق به تحلیل تئوری و عددی تیرهای جداره نازک با یک محور تقارن و رفتار ناگهانی ذکر شده می پردازد.