سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین صادقی – دانشیار مهندسی ساخت و تولید
امیرحسین خسروی – کارشناس ارشد شرکت طراحی و مهندسی پاژه

چکیده:

دستورالعمل های تست یک قطعه و تدوین معیارهای پذیرش آن که بر اساس استانداردهای کنترل کیفی تهیه می گردند، به منظور ارزیابی محصول چه بعد از ساخت نمونه های اولیه و چه در طی فرآیند تولید انبوه بکار می روند . این استانداردها که بر اساس وظیفه اصلی محصول، تحمل شرایط محیطی ، تحمل شرایط ناخواسته اپراتوری و تحمل شرایط اعمالی از منابع خارجی تهیه شده اند بیانگر مرزهایی می باشند که بر اساس آن عملکرد صحیح قطعه در حداقل زمان معین شده تضمین می گردد .در این پژوهش محفظه مفصل انتقال قدرت متحرک پلوس که به طور خاص در خودروهای پژو به کار گرفته شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . ابتدا مشخصات کلی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و سپس با مدل سازی هندسی آن و شناسایی و تعیین بارهایاعمالی برقطعه با تحلیل های تئوری ، کامپیوتری و عملی آزمون های عملی جهت ارزیابی این قطعه معین گردید . با بهره گیری از این دانش فنی هم معیارهایی در خصوص ارزیابی قطعات وارداتی می توان تهیه نمود و هم در طراحی و ساخت پلوس خودروها و تدوین معیارهای پذیرش آن میتوان استفاده نمود