سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه حمیدزاده – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

متانول به عنوان سومین ماده پر مصرف در صنایع شیمیایی است . به دلیل اهمیت صنعتی این ماده تحقیقات گسترده ای در خصوص کاتالیست تولید آن از گاز سنتز در جریان است . این مقاله با نگرشی تئوری به تعیین اجزا فعال کاتالیست متانول می پردازد و بیان می کند که جایگاه مشترک مس فل زی یا کاتیون مس یک ظرفیتی با اکسید فلزی ، بهترین جایگاه را برای جذب ملکولی منوکسید کربن ،جذب تفکیکی هیدروژن و سرریز شدن آن روی منوکسید کربن فعال جذب شده فراهم می آورد . از طرفی جذب تفکیکی هیدروژن روی فلز مس ضعیف می باشد . با تکیه بر اثرات نواقص شبکه و تولید آنها از طریق افزایش ارتقا دهنده ها با شعاع یونی مشابه با کاتیون های شبکه بهترین ارتقا دهنده های این واکنش اکسیدهای روی، منیزیم، منگنز، ایندیم، آهن، اسکاندیم و زیرکونیم می باشد برای افزایش پایداری حرارتی کاتالیست از پایه یا ارتقا دهنده ساختاری آلومینا استف اده می شود بهترین روش ساخت کاتالیست رسوب گیری همزمان نمک های فلزات سازندة آن
می باشد . وجود سایتهای فعال بیشتر در این کاتالیست که گزینش پذیری بسیار بالایی دارد حائز اهمیت است لذا کاتالیستهای تهیه شده به روش نانو می توانند بهترین فعالیت را نشان دهند