سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی حاجی نژاد – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
برزو سبزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم
منیر یاری – دانشجوی کارشناس یارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

نخستین گام دربررسی و مطالعه بخش بندی بازار گردشگری مطالعه و تحلیل گردشگران به عنوان مصرف کنندگان محصولاتگردشگری از دیدگاه روانشناختی است مطالعه انگیزه های مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامه ریزان و سیاستگذاران گردشگری توانایی شناخت بازارهای گردشگری و ویژگیهای این بازار ها را میدهد به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشته ها و امکانات مقصد موردنظر دارند یافته و منابع خود را به گونه ای مناسب درراستای پاسخگویی به نیازهای بازارهای هدف تجهیز نمایند براین مبنا هدف از تدوین این مقاله بیان ضرورت طراحی الگوهای انگیزشی گردشگری برای جذب گردشگران بالقوه شناخت نیاز گردشگران و افزایش سطح رضایتمندی گردشگران از محصولات گردشگری و توسعه گردشگری درمقاصدگردشگرپذیر می باشد برای این منظور درفرایند انجام تحقیق ابتدا بازاریابی گردشگری بررس شده و درادامه ضمن بیان ضرورت طراحی الگوهای انگیزشی گردشگران چند الگوی انگیزشی معرفی گردیده است.