سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ترابیان اصفهانی – دانشگاه اصفهان
بهرام کل کیان – فولادمبارکه اصفهان
علی باهنر – فولاد مبارکه اصفهان
جواد نیلی – فولادمبارکه اصفهان

چکیده:

پایداری خطوی تولید صنایع به ویژه صنایع پرباری مثل صنایع فولاد و ذوب فلز و اهمیت حفظ شبکه های پربار ازدیدگاه شبکه انتقال انرژی بسیارحائز اهمیت است انالیز خرابیهای ایجادشده درشبکه های توزیع داخلی این صنایع و اقدام درجهت رفع این عیوب میتواند بطورمستقیم منجربه پایداری شبکه انتقال و نیز تداوم تولید واحدهای تولیدی میشود دراین مقاله به انالیز یکی ازفالت های ایجادشده درمجتمع فولاد مبارکه که منجر به ایجادافت ولتاژ شدید و توقف خطوط تولید گردید پرداخته و نقش مقاومت زمین نقطه نوترال ترانسفورمرها مورد بررسی قرارگرفته است