سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی زمانی – کارشناس ارشد، مهندسی ساخت و تولید
حیدر امجدی – کارشناس ارشد، مهندسی ساخت و تولید
کریم شلش نژاد – استادیار، مهندسی ساخت و تولید

چکیده:

در این پژوهش، اثر متغیر های فرایند قالبگیری تزریقی بر اعوجاج یک دیسک نازک با مجرای تزریق مرکزی بطور تجربی مطالعه شد. فشار مذاب در دو نقطه از قالب اندازه گیری و نشان داده شد که اختلاف فشار دو نقطه از مسیر جریان شعاعی مذاب بر میزان اعوجاج محصول تاثیر دارد. سرعت تزریق، فشار نگهداری، فشار موادگیری، دمای قالب و سرعت گردش مارپیچ به ترتیب اولویت بر میزان اعوجاج اثر می گذارند. نتایج بهینه سازی شرایط فرایندی نشان داد که کاهش اختلاف فشار در مسیر جریان مذاب، منجر به کاهش اعوجاج می شود.