سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی زمانی – کارشناس ارشد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبری
امیر باقری – کارشناس ارشد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبری
کریم شلش نژاد – استادیار، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این پژوهش، اثر متغیرهای کنترلی فرایند قالبگیری بر انقباض دیسک نازک با مجرای تزریق مرکزی بطور تجربی مطالعه گردید. بدین منظور محفظه اینسرتی با شعاع ۱۶۶٫۱۲ و ضخامت ٠.٨٧ میلیمتر برای قالب ساخته شد. برای انجام آزمایشات و تحلیل نتایج از طرح آزمایش L18 تاگوچی و آنالیز واریانس استفاده گردید. در طی آزمایشات، نیروی اعمال شده از مذاب به دو پین پران در محفظه قالب بر حسب زمان اندازه گیری شد. در این تحقیق، انقباض محصول در دوجهت ضخامت و شعاع مورد مطالعه قرار گرفت. در تمام آزمایشات، در نواحی نزدیک به مجرای تزریق، نه تنها انقباضی رخ نداد بلکه افزایش ضخامت مشاهده گردید. تحلیل نمودارهای نیرو – زمان نشان داد که فشار اعمالی از مواد به حسگرنیرو در درون محفظه و در نواحی نزدیک به مجرای تزریق تا لحظه باز شدن قالب ادامه می یابد. این میتواند به دلیل تراکم بیش از حد مواد در نواحی نزدیک به مجرای تزریق باشد. تحت این شرایط، پس از باز شدن قالب، بدلیل خاصیت ویسکوالاستیک مواد پلاستیک، ضخامت محصول افزایش یافت. نتایج آزمایشات همچنین مشخص نمود که پارامترهای سرعت تزریق، فشار نگهداری، دمای قالب، سرعت گردش مارپیچ و فشارپشت مارپیچ به ترتیب اولویت بر انقباض شعاعی تاثیر دارند