سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین پوریاوی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سید علی اصغر حسینی – نویسنده مخاطب، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک- دا
رضا مشکینی – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران
سیامک اسماعیل زاده خادم – استاد، گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق خواص دینامیکی یک کیسه هوای طراحی شده بعنوان ضربه گیر فرود مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . ضربه گیر کیسه هوا در واقع کیسه ای پارچه ای یا نایلونی است که با پلاستیک انعطا ف پذیر پوشیده شده، دارای یک اریفیس و محتوی هوای متراکم می باشد . این مطالعه در دو بخش انجام گرفته که در بخش اول تست های تجربی تعریف و انجام شده و در بخش دوم تحلیل شوک با بهر ه گیری از سند استاندارد MIL-STD-810E انجام شده و نقاط ضعف و همچنین عملکرد کیسه هوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.