سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا افراز حبیبی – کارشناس شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
کاوه قربانیان – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا سلطانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
فرهاد نازک کارماهر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از عوامل مؤثر در راندمان موتور و آلودگی محیط زیست، نحوۀ عملکرد منیفولد مکش میباشد. مقالۀ حاضر به بررسی تجربی رفتار سیال در منیفولد مکش موتور نیسان میپردازد. پس از نصب منیفولد در دهانۀ تونل باد، فشار نقاط مختلف، پروفیل سرعت در خروجی ها توسط مانومتر و فشارسنجهای الکترونیکی در سرعت های مختلف ورودی بدست آمد. پس از رسم و بررسی نمودارهای فشار و سرعت، مشاهده میگردد الگوی جریان در مجراهای منیفولد و پروفیل سرعت در خروجی مجراها به شدت به حالات مختلف مجراها وابسته است.