سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی تاجیار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی
کارن ابری نیا – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهر
حمید رضا فرهمند – عضو گروه مهندسی جهاد دانشگاهی دانشکده مهندسی مکانیک- پردیس دانشکده

چکیده:

ساخت لوله های غیر مدور بوسیله فرآیند شکل دهی مجدد بدلیل کاربرد فراوانشان در صنعت بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است . در این تحقیق تغییر شکل مجدد بوسیله یک فرآیند نورد سرد برای تولید لوله جدار ضخیم چهار گوش از یک لوله گرد به کمک چهار غلتک ارائه می گردد . تاثیر پارامترهای فرآیند مانند قطر اولیه لوله و مقدار کاهش ارتفاع غلتک ها بر روی محصول نورد شده مورد بررسی قرار گرفت . به منظور مقایسه و تائید نتایج شبیه سازی اجزاء محدود یکسری آزمایشات تجربی انجام شد. لوله از جنس Al6061 انتخاب گردید . کمیت هایی همچون ا نرژی،ضخامت دیواره و شعاع گوشه های محصول نهایی اندازه گیری و ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی با اندازه گیری تجربی مطابقت خوبی را نشان می دهند.