سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
فاطمه آزادپور – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

امروزه تحلیل های تئوری اعضاء سازه ای بکمک نرم افزارهای موجود و یا دستی امری شناحته شده و رایج می باشد؛ لیکن به نظر می رسد آشنایی با عملکرد واقعیاعضاء سازه ای از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بدین منظور در حین اجرای قسمتهای از اعضاء تشکیل دهنده پل (تیغه و پشت بند دیوار حائل) واقع در میدان پژوهش شهر کرمان ابزارهای اندازه گیری دقیق نصب و در هنگام نصب و بهره برداری پل، بکمک قرائتهای برداشت شده ، تحلیل تجربی دیوار حائل پل صورت گرفته است. در این مقاله ضمن معرفی چنین تحلیلی، به مقایسه نتایج فوق با تحلیل های تئوریک نیز پرداخته شده است.