سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن فتاحی اردکانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
رضا نوروزی سنایی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
علی پاکنژاد – مدیر گروه سواحل و بنادر، مهندسین مشاور طرح نواندیشان

چکیده:

رویکرد مطالعه حاضر که به منظور پیش بینی اندازه و تعداد شناورهای غیر نفتی وارده به بنادر کشور برای سال ۱۳۹۴ انجام شده چنین است که ابتدا شناورهای ورودی به بنادرگروه بندی می شوند. همچنین کالاهای تخلیه و بارگیری شده در بنادرنیز به تفکیک نوع بسته بندی ، دسته بندی می شوند. در ادامه با توجه به روند گذشته تخلیه و بارگیری گروههای مختلف کالا توسط دسته های مختلف شناورها و سناریوهای پیش بینی شده برای توسعه ناوگان و عملکرد بنادر برای سال افق طرح، عملکرد دسته های مختلف شناورها پیش بینی شده، با توجه به عملکرد و اندازه پیش بینی شده برای شناورها، ترافیک دریایی در بنادر کشور تخمین زده می شود.