سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
بابک بیات – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهرا

چکیده:

تمامی سدها در معرض تراوش (seepage) از پی و تکیه گاهها قرار دارند. تحلیل تراوش برای محاسبه زیر فشار (uplift pressure) در زیر جسم سد در سدهای بتنی وزنی به منظور طراحی ابعاد و بررسی پایداری سد امری ضروری می باشد.روشهای مختلفی برای تحلیل تراوش و تخمین و محاسبه زیر فشار تدوین یافته است. در این مقاله از روش عددی گالرکین – احجام محدود (Galerkin-Finite Volumes Method) برای مدلسازی تراوش در پی سدهای بتنی وزنی و حل معادلات حاکم بر پدیده تراوش در محیط مذکور استفاده شده و دقت مدل تهیه شده با استفاده از نتایج در دسترس ارزیابی می گردد. با اطمینان از صحت نتایج این مدل می توان آن را برای مسائل با پیچیدگی های هندسی استفاده نمود.