سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی عمران
روزبه شفیع پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

یکی از مهمتریم موضوعات مظرح در طراحی و آنالیز سدهای خاکی تحلیل از بدنه و پی سد می باشد که از لحاظ فنی و اقتصادی حائز اهمیت فراوانی می باشد. درعمل تحلیل تراوش سد خاکی به صورت دوبعدی و در مقطعی که دارای بیشترین اتفاع اب می باشد انجام می پذیرد که با خطای زیادی در براورد مقدار فرار آب و فشارهای منفذی در بدنه و پی سد همراه خواهد بود. در این مقاله ابتدا روش انجام تحلیل به طور خلاصه ذکر و سپس تحلیل تراوش یک سد خاکی به صورت سه بعدی انجام گرفته و نتایج آن با نتایج حاصل از تحلیل های دو بعدی مقایسه شده است.