سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نقدآبادی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک
حسین محمدنوازی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف – کارشناس ار
حسن حدادپور – استادیار دانشکده مهندسی ه وافضا، دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی

چکیده:

در این مقاله فرمول بندی اجزاء محدود تغییر شکلهای بزرگ استوانه های FG متقارن محوری که خواص مکانیکی آنها در جهت ضخامت بصورت تابع توانی تغییر می کند ارائه گردیده است . برای این منظور از فرمول بندی لاگرانژی بهنگام با درنظرگرفتن تمامی عبارات خطی و غیر خطی کرنش گرین – لاگرانژ استفاده شده است . برای تحلیل ترمومکانیکی اثر بارهای حرارتی بصورت کرنشهای اولیه در تحلیل غیرخطی وارد شده است . در نهایت مثالهایی شامل استوانه های FG سرامیک – فلز تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی حل شده و نتایج بدست آمده با نتایج حالت سرامیک خالص و فلز خالص مقایسه شده است