سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کمال الدین آسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش جداسازی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی, دانشگاه سیستان و بلوچستان
داوود رشتچیان – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تقطیر, اصل یترین فرآیند جداسازی در صنایع شیمیایی می باشد. تقریباً ۹۵ درصد کل انرژی حرارتی مورد استفاده در سیست مهای جداسازی در بخش تقطیر استفاده م یشود و مقدار زیادی از این انرژی به محیط پراکنده م یشود. بطور کلی دو دیدگاه برای بررسی ترمودینامیکی بر جهای تقطیر وجود دارد: تحلیل اکسرژی و رویکرد بازگشت پذیر بر مبنای تولید نمودا رهای دما-آنتالپی. در این
مقاله ابتدا هر دو روش بصورت خلاصه بیان شده و سپس کاربرد آن در یک برج تقطیر پنج جزئی نشان داده شده است.