سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد محمدپورعمران – استادیار گروه عمران صنایع دانشگاه شمال
احمد جعفرزاده افشاری – عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شمال

چکیده:

دربرخی از مسائل تصمیم گیری چندمعیاره ( چند شاخصی ) گزینه های مساله تصمیم دارای ساختار وروابط ویژه ای در درون خود می باشند . دراین مقاله یک ساختار و روابط درونی با نام گزینه های ترکیبی بررسی می گردد و با ارایه واثبات چند قضیه، روش جدیدی موسوم به روش تخصیص برای تحلیل مسائل تصمیم دارای این ساختار ویژه برای گزینه ها توسعه داده می شود . استفاده از اطلاعات ساختار داخلی میان گزینه های مساله تصمیم موجب تسهیل کسب اطلاعات ارجحیت از سوی تصمیم گیرنده می شود . همچنین نشان داده خواهد شد که استفاده از این روش می تواند امکان بررسی مسایل دارای ابعاد بزرگ را فراهم آورد و در برخی از موارد مانع اکتفاء به یک پاسخ زیر بهینه گردد .