سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل ملک خلاق – استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان
رضا پورجهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان

چکیده:

درک و شناسایی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی یکی از دل مشغولی های همیشگی محققان و مدیران سازمان هاست. ماموریت اصلی تحقیقات در مدیریت استراتژیک جواب به این سوال بوده که چرا برخی سازمان ها از سازمانهای دیگر موفقترند تاکنون دو رویکرد دراین زمینه پا به عرصه گذاشته اند که دراین مقاله سعی شده به آنها پرداخته شود. د رنظریه سازمان صنعتی، تفاوت درعملکرد سازمانها، به دلیل تفاوت در ساختار صنایعی است که سازمان ها در آن فعالیت می کنند اما در رویکرد مبتنی بر منابع، این تفاوت در عملکرد سازمان ها به علت تفاوت در منابع موجود در آن سازمان ها است. در این مقاله ابتدا به نظریه سازمان صنعتی و زیرمجموعه آن چهارچوب پنج نیروی پورتر اشاره شده سپس به رویکرد دوم یعنی رویکرد مبتنی بر منابع پرداخته شده ست علاوه بر این به برخی مدلها و تحقیقات تجربی در هر دو رویکرد اشاره شده است.