سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزاد منوچهری کلانتری – کارشناش ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن شده استکه مدلهای شاخص ارزیابی عملکرد که بیشتر سازمانها در کشورهای مختلف اجرا شده بررسی شوند و نحوه امتیاز دهی بر اساس معیارهای آنها تحلیل و با استاندارد ISO9000 مقایسه گردند.
مفاهیم بنیادی سرآمدی در مدلهای ارزیابی مختلف بیانگر اهداف و ایده آلهایی هستند که سازمانهای برتر به آنها اعتقاد داشته و سعی در رسیدن به آنها دارند. طبیعی است که رسیدن به این ایده الها برای سازمانهایی که درجستجوی سرامدی هستند کاری آسان نخواهد بود و مستلزم عبور از مراحل مختلفی است. برای این که سازمان های علاقه مند به پیاده سازی این مدلها بتوانند وضعیت خودشان را از لحاظ میزان دستیابی به این مفاهیم بنیادین بسنجند هر کدام از این مفاهیم به سه سطح تقسیم شده اند.
۱ـ مرحله آغازین: در این مرحله سازمان حرکت خود را برای پیاده سازی مفهوم مذکور به تازگی آغاز کرده است ولی پیشرفت چشمگیری در این کار حاصل نشده است.
۲ـ میانه راه: در این مرحله، سازمان میتواند شواهد زیادی را ارایه کند که به موفقیتهایی در عمل به مفهوم مذکور دست یافته است و برنامه ها، اهداف وروشهایی برای دستیابیکامل به آن رسیده.
۳ـ سطح بلوغ و کمال: دراین مرحله مفهوم مذکور به خوبی در تمام سازمان پیاده، اجرا و نهادین شده است.