سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

محمدعلی داریانی – مدیر کل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریز
علاء الدین رفیع زاده – کارشناس دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد

چکیده:

اگر سابقه ارزیابی عملکرد را مورد کاوش قرار بدهیم باید به تاریخ زندگی بشر برگردیم، درست زمانی که افراد کارکردن بصورت گروهی را آغاز کردند، شیوه ارزیابی در آن زمان بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی مسئول گروه بوده است. به همین ترتیب شیوه ارزیابی عملکرد و اهدافی را که دنبال می کند، در دوره های مختلف مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک و …) و همچنین در کشورهای مختلف، به صور گوناگون اجرا شده است.
در ایران نیز ارزیابی بصورت کلاسیک در اواخر قرن هفتم هجری توسط خواجه رشیدالدین فضل ا… مطرح شده و در سال ۱۳۴۹ برای اولین بار در کشور مقرر گردید سازمان های دولتی از نظر مدیریت ونحوه اداره امور مورد ارزیابی قرار گیرند.