سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش جواب ور – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده:

در مقاله حاضر ابتدا مقدار انرژی منتقله به یک ورق فلزی مدور در اثر انفجار زیرآب یک خرج انفجاری متمرکز و مستقر در فاصله ای معین از سطح ورق محاسبه می گردد. سپس با در نظر گرفتن کار سختی، انرژی کرنش ناشی از تغییرشکل ورق به یک قطعه مخروطی برآورد می گردد. در اینجا جهت تحلیل پذیری مدل فرضیات مختلفی در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها ثابت در نظر گرفتن ضخامت ورق قبل و بعد از تغییرشکل است. سرانجام با مساوی قرار دادن انرژی دریافتی ورق ناشی از انفجار و انرژی کرنش، مقدار ماده منفجره مورد نیاز جهت عملیات شکل دهی انفجاری مخروط بدست می آید. تعدادی آزمایش نیز طراحی و اجراء شد و نتایج تجربی مستخرج از آنها همراه نتایج تجربی محقیقن دیگر با نتایج نظری مکتسب از این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتند.