سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهنگ دانشمند – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
اسماعیل قوانلو – دانشجو بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمدرضا فتح الهی – مربی بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه همراه با رشد روز افزون تکنولوﮊی ساخت مواد جدید استفاده از سازه های دارای قابلیت باد شوندگی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین کاربردهای چنین (inflatable structures)سازه هایی استفاده از آنان در فشارهای بالا در حدود چند صد کیلو پاسکال می باشد. با توجه به عدم کارآیی تئوری های متداول پوسته ها و تیر ها در مورد چنین سازه هایی، مقاله ی حاضر روشی جهت تحلیل رفتار مکانیکی آنها ارائه می نماید. این روش مبتنی بر استخراج معادلات تعادل در حالت تغییر شکل یافته و استفاده از تئوری تیر تیموشنکو (Timoshenko’s beam theory) می باشد. نتایج حاصل از مقاله حاضر با نتایج تحلیلی ارائه شده در منابع موجود مقایسه و اثرات اعمال روش پشنهادی مورد توجه قرار گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که روش ارائه شده در این مقاله می تواند بعنوان مبنای مناسبی جهت آنالیز وتحلیل سازه های دارای قابلیت باد شوندگی در فشارهای زیاد وتحت بارگذاریهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.