سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی باغانی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رضا نقدآبادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سعید سهراب پور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله تغییر شکل پلاستیک دینامیکی مواد در آزمایش استاندارد برخورد صفحات به کمک روش های عددی مدلسازی شده است. هدف از این شبیه سازی استفاده از مدل های گوناگون کارسختی و شکست دینامیکی برای به دست آوردن نزدیک ترین نتایج به نتایج آزمایشگاهی می باشد. کاربرد آزمایش برخورد صفحات، جهت بررسی رفتار مواد در نرخ کرنش های بالا د رحالت ایده آل کرنش یک بعدی می باشد. به کمک این آزمایش می توان مدل های ارائه شده گوناگون در زمینه رفتار مواد از قبیل مدل های کار سختی و شکست دینامیکی را اعتبارسنجی نمود. برای شبیه سازی عددی مساله مذکور از روش گسسته سازی عددی حجم محدود با میدان جابجا شده روی مکان و زمان فون نیومن استفاده شده است. مدلهای کارسختی استفاده شده عبارتند از مدل الاستوپلاستیک کامل و جانسون-کوک. همچنین از مدل تالرباچر بهبود یافته نیر برای مدل سازی رفتار شکست دینامیکی ماده استفاده شده است. در این مقاله، برخورد یک صحفه از جنس آلومینیوم ۷۰۳۹ با صفحه ای از جنس مس بررسی میشود. نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی و همچنین دو روش مدلسازی عددی مقایسه شده است. دیده می شود که نتایج کار حاضر با دقت قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی تطابق دارد.