سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حیدری – استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد
عیسی سلاجقه – استاد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه باهنر کرمان
علیرضا اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

در این مقاله نحوه محاسبه مقادیر ویژه ورقها با استفاده از هوش مصنوعی بیان شده است. معمولاٌ محاسبه مقادیر وبردارهای ویژه برای ساز ههای بزرگ، مخصوصاٌ ورقها کار مشکلی بوده و زمان زیادی را لازم دارد. با توجه به گسترش روز افزون سازه های پیوسته و نیاز به کاهش حجم عملیات کامپیوتری، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل مقادیر ویژه برای این نوع سازه ها بسیار مفید است. در این مقاله نحوه محاسبه مقادیر ویژه ورقها با استفاده از شبکهعصبی با تابع بنیادی شعاعی( Radial Basis functions) ارئه شده است. این شبکه یک نوع شبکه عصبی مصنوعیدو لایه است که تابع تحریک لایة پنهان آن تابع گوسی بوده و برای آموزش آن از الگوریتمهای آموزش نظارت شدهاستفاده می شود. پس از آموزش شبکه عصبی، تعدادی سازه با روش دقیق و هوش مصنوعی تحلیل شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می شود. در این مرحله، بدون نیاز به حل مسئله مشخصة ورق، مقادیر ویژه سازه محاسبه می شود. بدین ترتیب حجم عملیات کامپیوتری به نحو چشمگیری کاهش می یابد. نتایج حاصل از این تحقیق بخوبی بیانگر توانایی شبکه عصبی شعاعی در محاسبه مقادیر ویژه ورقها است.