سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن بشارت – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – عضو هیئت علمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحلیل دقیق سازه های دریایی به دلیل اثر نیروهای دینامیکی و اندازه ی بزرگ این سازه ها بسیار وقت گیر می باشد. این مساله محاسباتی را که بر روی سکوهای دریایی انجام می گیرد با مشکل مواجه خواهد کرد. به عنوان یک نمونه می توان به مسائل بهینه سازی اشاره کرد. در بهینه سازی به دلیل نیاز به بررسی حالتهای مختلف و تحلیل سازه در هر حالت، زمان بهینه سازی به میزان بسیار زیادی افزایش می یابد. علاوه بر این، احتمال دارد حجم محاسبات نیز تا حدی افزایش یابد که سیستم های کامپیوتری کنونی قابلیت انجام این محاسبات را نداشته باشند. در چنین مواردی مهندسان همواره به تحلیل تقریبی روی می آورند. در تحقیق انجام گرفته از شبکه های عصبی موجکی (Wave-net) جهت تحلیل تقریبی استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است جهت تحلیل تقریبی سکوهای دریایی، شبکه های موجکی با توپولوژی های مختلف مورد استفاده قرار گیرد تا مناسب ترین نوع توپولوژی برای این نوع سازه ها معرفی گردد. جهت نشان دادن دقت محاسبات و انجام تحلیل ها از یک سکوی دریایی شابلونی استفاده گردیده است و نتایج بدست آمده با هم مقایسه شده است.