سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین صالح وصال – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا موحدی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
سعید خدایگان – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در طی تحلیل تلرانسی یک مجموعه مکانیکی، می توان قیود هندسی حاکم بر قطعات را به صورت معادلات پارامتریک بیان نمود. در این مقاله با استخراج روابط هندسی و اعمال تغییرات در آنها، تلرانس های هندسی و ابعادی جهت انجام فرآیند تحلیل تلرانسی مدلسازی می گردد. دیدگاه مدلسازی پارامتریک بر مبنای نقاط در این مقاله بررسی می گردد وقیود ابعادی و هندسی حاکم بر هندسه قطعات در این دیدگاه، منطبق بر GD&T در ادامه آورده می شود. به عنوان یک نمونه صنعتی پیشرفته واقعی، یک یاتاقان ژورنال تیلت پد کمپرسور مبنای تحلیل و مقایسه این روش قرار می گیرد.یاتاقان های ژورنال تیلت پد به عنوان یکی از تکنولوژی های صنعتی جهت رفع مشکلات ناپایداری و رفع مشکلات ساخت و مونتاژ مانند ناهمراستایی شفت و یاتاقان اخیراً، خصوصاً در توربو ماشین ها کاربرد های فراوان یافته است. درتحلیل تلرانسی این قطعه، لقی شعاعی یاتاقان و شفت به عنوان خواسته طراحی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل انباشتگی تلرانسی از روش بدترین حالت، روش آماری و روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده میشود. در نهایت با مقایسه نتایج این روش با روش های تحلیل تلرانسی دیگر ، نقاط قوت و ضعف این روش مدلسازی سنجیده می شود.