سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسن موسوی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود حقیقی – کارشناس ارشد دانشکده ی مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله تنشهای مکانیکی وحرارتی درچرخهای سهموی شکل (Parabolic Plate) 36-in در سه مدل: one-wear وtwo-wear وmultiple-wear به کمک تئوری اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه بارهایی که بر چرخ قطار وارد می شود توسط سری فوریه شبیه سازی شده وبه کمک المان های دو بعدی متقارن محوری با بار غیر متقارن محوری مورد تحلیل قرار گرفته است.نتایج این مطالعه شامل تعیین ومقایسه میدان تنش درمقاطع مختلف انواع چرخهای ذکر شده می باشد که می توان ازاین نتایج جهت انتخاب پروفیل بهینه برای عمر بیشتروتجزیه وتحلیل ترکهای حرارتی ودلایل شکست آنها استفاده کرد.